Život v Hnutí END

Jak probíhají setkávání ve společenstvích?

Setkávání probíhají spolu s knězem, jak je tomu v END zvykem.

Četnost setkávání: 1x do měsíce od září do června. Důležitá je pravidelná účast, která pomáhá v utužování vzájemných vztahů i postupnému rozvoji každého z manželských párů v jejich osobním životě.

O prázdninách jsou vzájemná setkávání založena pouze na dobrovolnosti. Jedná se o neformální akce (grilovačky, večeře, výlety, společné slavení výročí manželství, atp.).

Místo setkání: Pokud je to možné, setkáváme se v domácnostech manželských párů.

Délka jednoho setkání: cca 3 hodiny

Více informací o Hnutí, jeho stanovách a širších souvislostech najdete na polském nebo slovenském webu. Případně můžete navštívit i mezinárodní web celého Hnutí Equipes Notre-Dame.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.