Společenství manželů Notre-Dame

Equipes Notre-Dame (dále jen END) je mezinárodní hnutí křesťanských manželských párů. Hnutí manželům pomáhá v plném prožívání jejich svátosti manželství. Za tímto účelem se manželé v malých společenstvích pravidelně každý měsíc setkávají spolu s knězem, aby rostli na cestě k Bohu – ke svatosti.

Setkávání jsou prostorem pravidelné formace, modlitby i přátelského setkávání všech zúčastněných. Jak z názvu společenství vyplývá, průvodcem na této cestě je Matka Boží – Panna Maria.

V České republice hnutí formálně existuje teprve od roku 2014. K září 2022 je na našem území 5 společenství (v Ostravě, v Rudě nad Moravou, Jablunkově, Velehradě a Šumperku). Nad formací a rozvojem Hnutí END bdí manželské páry z Polska, pod které v rámci mezinárodních struktur Česká republika, podobně jako Slovenská republika, spadá.

Kořeny Hnutí END sahají až do Francie. V roce 1939 zde proběhlo 1. setkání 4 manželských párů a kněze jménem Henri Caffarel. Společná setkávání byla odpovědí na tužbu manželských párů – prožívat jejich manželství s Bohem. Setkávání v menších společenstvích s knězem se ukázala jako přínosná. Netrvalo dlouho a začaly vznikat společenství (equipes).

Papežská rada pro laiky* uznala Hnutí Equipes Notre-Dame za mezinárodní soukromé sdružení věřících, které nabylo právní osobnosti – ve shodě s kánony 298-311 a 321-329 Kodexu Kanonického práva – dne 19. 04. 1992.

V ostravsko-opavské diecézi je o činnosti Hnutí informován biskup Martin David.

„Základním cílem tohoto hnutí je pomoci manželským párům ve směřování ke svatosti. Nic víc, nic míň“. (P. Henri Caffarel)

*Současné Dikasterium pro laiky, rodinu a život (nový úřad římské kurie) vzniklo v září 2016. Nahradilo Papežskou radu pro laiky a Papežskou radu pro rodinu.

Více informací o Hnutí END, jeho stanovách a širších souvislostech najdete na polském nebo slovenském webu. Případně můžete navštívit i mezinárodní web celého Hnutí Equipes Notre-Dame.

Máte zájem o více informací nebo chcete mezi nás?

Kontaktujte nás prostřednictvím emailu. Případně na Facebooku, kde pravidelně sdílíme to nejdůležitější ze života našich českých společenství Hnutí END.