České oficiální stránky hnutí Equipes Notre-Dame


Drazí manželé a drazí kněží – duchovní doprovázející!

Prožíváme teď období nevšední duchovní obnovy. Vycházíme na poušť, kde chybí voda a každý následující den se zdá být nejistým. Takto vnímáme aktuální období. O to více jsou naše srdce zaměřená na ty, které milujeme, v první řadě na naše rodiny, pak na Vás. Projevem toho je naše modlitba za Vás k milosrdnému Bohu. Bereme do ruky růženec, abychom skrze ruce Matky Boží, té, které jsme zasvětili naše Hnutí, mohli vyprosit milost zastavení šířící se nemoci.

S láskou, sjednoceni v modlitbě,

Helena i Paweł Kukołowiczowie

Odpovědný pár Super-Regionu Polsko, Střední Evropa

Modlitba „Odevzdání se Božímu milosrdenství“

Bože, milosrdný Otče,
který zjevuješ svou lásku
ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás
v Utěšiteli Duchu Svatém,
Tobě dnes svěřujeme
osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným,
uzdrav naši slabost,
přemáhej všechno zlo
a dej všem obyvatelům země
poznat Tvé milosrdenství,
aby v Tobě, trojjediný Bože,
vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče,
pro bolestné utrpení
a zmrtvýchvstání svého Syna,
buď milosrdný k nám
i k celému světu.
Amen.

Akt odevzdání, kterým Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství dne 17. 08. 2002