České oficiální stránky hnutí Equipes Notre-Dame


Milí manželé!

Máte skvělé manželství, ale chybí vám společné prožívání víry?

Jste manželé už nějakou dobu, ale máte pocit, že už to není takové jako dříve?

Máte obavu, že by váš vztah nemusel v budoucnu vydržet?

Chtěli byste na svém manželství pracovat a vybudovat opravdu pevný, štastný a naplněný vztah, který překoná jakoukoliv překážku?

Pokud jste si alespoň na 1 z těchto otázek odpověděli kladně, může být společenství END pro vás.

Modlitba „Odevzdání se Božímu milosrdenství“

Bože, milosrdný Otče,
který zjevuješ svou lásku
ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás
v Utěšiteli Duchu Svatém,
Tobě dnes svěřujeme
osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným,
uzdrav naši slabost,
přemáhej všechno zlo
a dej všem obyvatelům země
poznat Tvé milosrdenství,
aby v Tobě, trojjediný Bože,
vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče,
pro bolestné utrpení
a zmrtvýchvstání svého Syna,
buď milosrdný k nám
i k celému světu.
Amen.

Akt odevzdání, kterým Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství dne 17. 08. 2002